Εξειδικευμένα Eργαστήρια

Σεμινάρια, ομαδικά εργαστήρια και βιωματικά στοχευμένα εργαστήρια.

Σεμινάρια με Στόχο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

La Inocente Curandera - Dr Maria Georgiou Shippi - Services - Expert-Talks

Τα σεμινάρια μπορούν να ετοιμαστούν σαν αυτοτελείς διαλέξεις, όπου με μια συνάντηση το ακροατήριο ενημερώνεται για όλους τους στόχους που έχουν τεθεί. Παράλληλα, εάν οι στόχοι που επιθυμείτε να παρουσιαστούν είναι πολλοί ή περίπλοκοι, τότε σχεδιάζεται μια σειρά σεμιναρίων.

Λόγω της εμπειρίας μου στο ρόλο λέκτορα ψυχολογίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο, μπορώ να σχεδιάσω σεμινάρια/βιωματικά εργαστήρια που να παρουσιάζουν περίπλοκες θεωρίες ή θεματολογίες με απλό τρόπο. Απώτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί η σωστή κατανόηση του θέματος, χωρίς να χάνεται νόημα.  

Τα σεμινάρια αφορούν συνήθως την παρουσίαση πληροφοριών, που μπορούν να συνδυαστούν με βιωματικές δραστηριότητες. Κατά την διάρκεια βιωματικών δραστηριοτήτων το κοινό έχει την ευκαιρία να κάνει πράξη όσα έμαθε στην παρουσία του επαγγελματία ψυχικής υγείας, με σκοπό την παροχή επιπλέον συμβουλών. Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν 2 στόχους. Αρχικά την παρουσίαση πληροφοριών που βοηθούν στην κατανόηση ενός ζητήματος. Στην δεύτερη φάση δίνεται χρόνος να δοκιμαστούν οι τεχνικές που έχουν παρουσιαστεί.

Οι στόχοι κάθε σεμιναρίου ή βιωματικού εργαστήριου χτίζονται ανάλογα με την θεματολογία που επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι. Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν άγχος, στρες στον εργασιακό χώρο, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημέρωση για θέματα μαθησιακών δυσκολιών και μέθοδοι διαπαιδαγώγησης.

Θεματολογίες Σεμιναρίων και Ειδικών Διαλέξεων:

 

Αύξηση παραγωγικότητας.

Ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο.

Αντιμετωπίζοντας το άγχος στον εργασιακό χώρο.

Παιδιά και άγχος.

Διαχείριση θυμού.

Χειρισμός και επίλυση συγκρούσεων.

Αύξηση ενσυναίσθησης- η δυνατότητα να μπαίνεις στα παπούτσια των άλλων.

Κατανόηση δυσκολιών ψυχικής υγείας.

Το παιδί μου έχει διαγνωστεί- χειρισμοί δύσκολων συναισθημάτων.

Αύξηση παραγωγικότητας.

Ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο.

Αντιμετωπίζοντας το άγχος στον εργασιακό χώρο.

Παιδιά και άγχος.

Διαχείριση θυμού.

Χειρισμός και επίλυση συγκρούσεων.

Αύξηση ενσυναίσθησης- η δυνατότητα να μπαίνεις στα παπούτσια των άλλων.

Κατανόηση δυσκολιών ψυχικής υγείας.

Το παιδί μου έχει διαγνωστεί- χειρισμοί δύσκολων συναισθημάτων.

Παροχή Σεμιναρίων

Είμαι στη διάθεση σας για την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων για μια γκάμα θεμάτων. Η οργάνωση σεμιναρίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους σας, της εταιρίας σας ή του κοινού σας. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται μπορεί να απλοποιηθεί ανάλογα με το κοινό που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο. Για παράδειγμα, το ίδιο θέμα μπορεί να παρουσιαστεί είτε σε ειδικούς του αντικειμένου είτε σε γενικό κοινό.

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στο Πλαίσιο της Μακροχρόνιας Περίθαλψης και τη Σημασία της Ολοκληρωμένης Παροχής Φροντίδας

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα δείγμα σεμιναρίου που παρουσίασα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σεμινάριο είχε στόχο την ενημέρωση του προσωπικού ενός κρατικού νοσοκομείου για την χρησιμότητα ψυχολογικών παρεμβάσεων στο χειρισμό χρόνιου πόνου. Παράλληλα, στα πλαίσια της διάλεξης συζητήθηκαν τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει η συνεργασία μεταξύ ειδικών στην οργάνωση θεραπευτικών πλάνων, και στην πιο άμεση αποφόρτιση των ασθενών. 

Η Συναισθηματική Ανάπτυξη του Παιδιού σας

Το σεμινάριο παρουσιάστηκε σε γονείς του νηπιαγωγείου  «The Children’s Workshop, Montessori Training Center» στα πλαίσια της συνεχόμενης συνεργασίας μου με το σχολείο. Αρχικά παρουσιάστηκαν τα αναπτυξιακά στάδια παιδιών όσον αφορά τις ηλικίες 0-6. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν συγκεκριμένες τεχνικές που οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν για προάγουν την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Παράλληλα, συζητήθηκαν επιπλέων δραστηριότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη αυτοέλεγχου των παιδιών. Στο τέλος του σεμιναρίου, συζητήθηκαν περιστάσεις που θα χρειαστεί μια συνεργασία μεταξύ των γονέων, των παιδιών και ειδικού ψυχικής υγείας. Παρουσιάστηκαν επίσης συμπεριφορικές και συναισθηματικές ενδείξεις που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αναγνωρίσουν την ανάγκη συνεργασίας με ψυχολόγο.

Οι Προσωπικοί Γιατροί και οι Ψυχολόγοι

Το σεμινάριο αυτό προετοιμάστηκε και προωθήθηκε στους προσωπικούς γιατρούς στη Λευκωσία, με σκοπό να υπογραμμιστούν τα πλεονεκτήματα των πολυτομεακών παρεμβάσεων μέσω της συνεργασίας των ΠΓ και ψυχολόγων. Η πολυτομεακή συνεργασία, αναφέρεται στην οργάνωση θεραπευτικού πλάνου που συνδυάζει τις εξειδικευμένες γνωματεύσεις διαφορετικών επαγγελματιών υγείας. Όλοι οι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία, έχουν τον κοινό στόχο του να παρέχουν ένα ολιστικό πλάνο παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες μιας δυσκολίας.  Το σεμινάριο παρέχει πληροφορίες για την συσχέτιση πνευματικής/ψυχικής υγείας με την σωματική υγεία, ειδικά για τους ασθενείς που οι δυσκολίες τους δεν βελτιώνονται από τις παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας. Επίσης, παρέχονται εισηγήσεις μεθοδολογικής φύσεως, που μπορεί να ευκολύνει την αναγνώριση τέτοιων περιπτώσεων με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας.

Συνεργασίες με τα ΜΜΕ

Σαν επαγγελματίας πιστεύω ότι η συνεργασία ψυχολόγων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι βοηθητικό για τον κόσμο, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και γενικά προς την εξέλιξη του επαγγέλματος. Η διαβίβαση πληροφοριών και γνώσεων είναι βοηθητική για όλους όσους έχουν πρόσβαση, και αποτελεί το κυρίως κίνητρο συνεργασίας ειδικών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η διαδικασία αυτή είναι επωφελής και για μένα σαν επαγγελματίας ψυχικής υγείας αφού προωθεί την δημιουργία σχέσεων με το κοινό που διαβάζει τα άρθρα που δημοσιεύονται.

Έχω συνεργαστεί με δημοσιογράφους στο Ηνωμένο Βασίλειο, σαν ειδικός ψυχικής υγείας, για την δημιουργία άρθρων τα οποία δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και ιστοσελίδες. Παραδείγματα συμπεριλαμβάνουν το πως η επαφή με το περιβάλλον επηρεάζει την πνευματική υγεία και ευεξία μας όπως και βοηθήματα για την αποτελεσματική προετοιμασία μαθητών για τον πρώτο χρόνο της φοιτητικής τους ζωής. Στο πιο μακρινό παρελθόν είχα συνάψει συνεργασίες και με Κυπριακά ΜΜΕ, μέσω των οποίων δημοσιεύσαμε άρθρα με ψυχοκοινωνικά θέματα.

Θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε για την συγγραφή άρθρων με θέμα την ανθρώπινη φύση και όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στο να είσαι άνθρωπος. Μπορείτε να βρείτε παραδείγματα για τον τρόπο και τόνο με τον οποίο διατυπώνω πληροφορίες στην ιστοσελίδα μου κάτω από τον τίτλο Blog.

Dr. Maria Georgiou Shippi. Chartered Psychologist - Article Writing and Press Consultations